Sponsored by
 
Events
News
 
[ Events ]
 
 

Activity Search
Sort out
Field
 
Year
Seminars  
 
Seminars
 
October 11, 2022 - January 31, 2023
 
Online Seminar on Algebraic and Complex Dynamics
broadcast in Room 515, Cosmology Bldg., NTU, Online seminar
Organizers: Yu-Wei Fan,Hsueh-Yung Lin
 
 
April 15, 2022 - January 31, 2023
 
Seminar on Arithmetic Geometry and Algebraic Groups
broadcast in Room 515, Cosmology Bldg., NTU, Online seminar
Organizers: Ting-Yu Lee,Hsueh-Yung Lin,Yong Hu,Yisheng Tian ,Fei Xu
 
 
March 22, 2022 - January 31, 2023
 
European-Asian Joint Webinar on Dynamical Systems
Zoom, Online seminar
Organizers: Jung-Chao Ban,Chih-Hung Chang
 
 
March 5, 2022 - January 31, 2023
 
NCTS Math-Phys Machine Learning Seminar
, TBA
Organizers: Jiunn-Wei Chen,Pochung Chen,Dimitrios Giataganas ,Wei-Fan Hu,Ming-Cheng Shiue,Tsung-Ming Huang,Weichung Wang
 
 
February 24, 2022 - January 31, 2023
 
Korea-Taiwan-Vietnam Joint Seminar in Combinatorics and Analysis
Zoom, Online seminar
Organizers: Doowon Koh,Thang Pham,Chun-Yen Shen,Tuan Tran
 
 
January 1, 2022 - January 31, 2023
 
NCTS Seminar on Dynamical Systems
Seminar Room 1, Guo Fu Building, NCCU
Organizers: Jung-Chao Ban,Chih-Hung Chang
 
 
December 1, 2021 - January 31, 2023
 
NCTS Seminar in Algebraic Geometry
broadcast in Room 515, Cosmology Bldg., NTU, Online seminar
Organizers: Ching-Jui Lai,Hsueh-Yung Lin,Jeng-Daw Yu
 
 
November 1, 2021 - January 31, 2023
 
NCTS Seminar on Representation Theory
,
Organizers: Yung-Ning Peng
 
 
October 13, 2021 - January 31, 2023
 
NCTS Probability Seminar
R440, Astronomy-Mathematics Building, NTU
Organizers: Lung-Chi Chen
 
 
September 1, 2021 - January 31, 2023
 
NCTS Webinar on Nonlinear Evolutionary Dynamics
Cisco Webex, Online seminar
Organizers: Chueh-Hsin Chang,Jia-Yuan Dai,Chih-Chiang Huang,Chang-Hong Wu
 
 
September 1, 2021 - January 31, 2023
 
NCTS Number Theory Seminar
,
Organizers: Chieh-Yu Chang,Ming-Lun Hsieh,Fu-Tsun Wei,Yi-Fan Yang
 
 
August 1, 2021 - January 31, 2023
 
NCTS Seminar in Birational Geometry
Room 515, Cosmology Building, NTU
Organizers: Jungkai Chen,Ching-Jui Lai
 
 
June 3, 2021 - January 31, 2023
 
NCTS Seminar on Gene Network Analysis
,
Organizers: Michael Chan,Je-Chiang Tsai
 
 
April 19, 2021 - January 31, 2023
 
NCTS Seminar on Geometry and Topology
,
Organizers: Nan-Kuo Ho
 
 
March 3, 2021 - January 31, 2023
 
NCTS Nonlinear PDE and Analysis Seminar
,
Organizers: I-Kun Chen,Chun-Hsiung Hsia
 
 
February 25, 2021 - January 31, 2023
 
NCTS Seminar on Applied Mathematics
,
Organizers: Chia-Chieh Jay Chu,Te-Sheng Lin
 
 
November 18, 2020 - January 31, 2023
 
NCTS International Geometric Measure Theory Seminar
Wonder, Online seminar
Organizers: Giovanni Alberti ,Ulrich Menne,Yoshihiro Tonegawa,Neshan Wickramasekera
 
 
September 22, 2020 - January 31, 2023
 
Nonlinear Phenomena in Evolutionary Partial Differential Equations
,
Organizers: Shih-Hsin Chen,Jia-Yuan Dai,Shun-Chieh Wang
 
 
September 1, 2020 - January 31, 2023
 
AS-NCTS Seminar on Geometry
,
Organizers: Jih-Hsin Cheng,Yi-Sheng Wang
 
 
August 1, 2020 - January 31, 2023
 
Seminar of Algebraic Geometry in East Asia
Room 515, Cosmology Bldg., National Taiwan University + Zoom, Physical+Online Seminar
Organizers: Yujiro Kawamata,Xiaotao Sun,JongHae Keum,Jungkai Chen,Conan Nai Chung Leung,Phung Ho Hai,Yusuke Nakamura,Baohua Fu,Kiryong Chung,Hsueh-Yung Lin,Meng Chen,Le Quy Thuong,Wei-Ping Li,Yoshinori Gongyo,Joonyeong Won,De Qi Zhang
 
 
January 1, 2020 - January 31, 2023
 
NCTS Seminar on Scientific Computing
,
Organizers: Ming-Chih Lai
 
 
October 1, 2019 - January 31, 2023
 
AS-NCTS Seminar on Geometry and Several Complex Variables
,
Organizers: Jih-Hsin Cheng
 
 
August 1, 2019 - January 31, 2023
 
NCTS Differential Geometry Seminar
Room 515, Cosmology Bldg., National Taiwan University + Cisco WebEx, Physical+Online Seminar
Organizers: Siao-Hao Guo,Ulrich Menne,Chung-Jun Tsai
 
 
July 17, 2019 - January 31, 2023
 
NCTS Seminar on Arithmetic Geometry and Representation Theory
,
Organizers: Chia-Fu Yu
 
 
September 14, 2016 - January 31, 2023
 
Taipei Postdoc Seminar
Room 515, Cosmology Building, NTU
Organizers: Shih-Hsin Chen,Sz-Sheng Wang
 
 
March 24, 2016 - December 31, 2022
 
NCTS Data Sciences Forum
R440, Astronomy-Mathematics Building, NTU
Organizers: Jungkai Chen,Weichung Wang,Hau-Tieng Wu
 
 
January 1, 2015 - January 31, 2023
 
NCTS Seminar on Mathematical Biology
Cisco Webex, Online seminar
Organizers: Chang-Yuan Cheng,Feng-Bin Wang
 
 
June 6, 2003 - January 31, 2023
 
NCTS Seminar on PDE and Analysis
R202, Astronomy-Mathematics Building, NTU
Organizers: Jenn-Nan Wang
 
 
 
 

 
 (C) 2021 National Center for Theoretical Sciences